Spoedcursus audio/synthese

Zijn er ook specifieke klanken waarbij boventonen/ harmonics tussen even of oneven harmonics zitten? En dan bedoel ik echt pieken in een spectrum.

Het is me is me miet helemaal duidelijk wat je bedoelt met je vraag.

Ik begrijp helaas niet goed wat je bedoelt met "Zijn er ook specifieke klanken waarbij boventonen/ harmonics tussen even of oneven harmonics zitten?".

Echt "tussen" de individuele harmonischen? Een simpel antwoord zou dan zijn: Nee. Althans niet in 1 harmonische klank. Uitgaande van het feit dat een harmonische in zijn pure vorm een harmonische is: dus een geheel veelvoud van de grondtoon. Daartussen zit in dat geval nooit iets.

Echter, alleen al door 2 klanken (elk bestaande uit een spectrum van meerdere frequenties) met elk een verschillende grondtoon (noot) te mixen komen in het eindresultaat frequenties terecht op plekken waar in beide individuele oorspronkelijke spectra geen frequenties zaten (teruggerekend naar hun verhoudingen tussen de grondtoon en de harmonische). En dan kunnen er dus wel frequenties "tussen" harmonischen zitten.

Als klank 1 harmonischen 1, 2, 3, 4 heeft en klank 2 ook. Maar de "noot" van de 2e is niet gelijk aan die van 1 dan ontstaan in de som frequenties die niet passen in de harmonische reeks van klank en ook niet in die van klank 2. En dat kunnen hele kleine afwijkingen zijn (zwevingen door ontstemming) maar ook verschillende noten (want dan liggen alle frequenties van klank 2 n x 2^1/12 hoger of lager dan die van klank 1).

Zelfs bij een geheel octaaf verschil passen de frequenties van klank 1 niet in de oorspronkelijke harmonische reeks van klank 2. Na optelling ontstaan vanuit klank 1 bezien harmonischen 1,2,3,4 + 2,4,8,16. Dat past in de harmonische reeks van klank 1. Maar vanuit klank 2 bezien is dat dan 1,2,3,4 + 0,5, 1, 1,5 en 2. En dat past niet in de harmonische reeks van klank 2.

Daarnaast zijn er nog de helemaal niet harmonische frequenties die deel uit kunnen maken van een spectrum. bijvoorbeeld "ruis". Een "fluit" achtige klank wordt bijvoorbeeld vaak opgebouwd uit een harmonisch spectrum met weinig harmonische, vooral oneven harmonischen, vooral van lage rang. Bijvoorbeeld een sinus of triangle of gefilterde square. Met daarbij in gemixt: al dan niet gefilterde ruis.


Ook begrijp ik niet goed wat je bedoelt met "pieken in het spectrum"? Bedoel je dan specifieke harmonischen/frequenties (individueel of in plukjes) in het spectrum die duidelijk zichtbaar/hoorbaar zijn?

Er zijn allerlei manieren om ergens een piek in het spectrum te genereren.
- Door een andere oscillator met een specifieke frequentie bij in het signaal te mixen.
- Door met een filter omliggende frequenties weg te filteren.
- Door met een resonant filter op een specifieke plek frequenties te versterken.
- Door met Oscilator sync ergens een piek in te regelen
- Door van een additieve oscillator/synthesizer harmonischen op een specifieke plek over te vertegenwoordigen.
- Door de index/ratio (verhouding tussen de frequenties van de carrier en de modulator) van een FM modulator te verhogen/verlagen.
- Door de frequentie van een AM modulator naar believen in te regelen (AM geeft som- en verschilfrequenties van carrier en modulator)

Heel veel piekjes en dalen (soort ribbels over het hele spectrum) ontstaan door twee singalen/spectrums uit fase te brengen. Kamfilter-effecten over hele stuken spectrum.
 

Een Ringmodulator is een apparaat dat Amplitude Modulatie (AM) doet. Signaal 1 bepaalt de amplitude van Signaal 2 (beide frequenties audiorate). Rekenkundig signaal 1 x signaal 2. Resultaat zijn de som- en verschilfrequenties van beide signalen. Een frequentie sweep geeft dan dus 2 sweeps: de ene richting de hogere frequenties en de andere richting de lagere frequenties.

Net als FM een beetje oppassen met de harmonische inhoud van carrier en modulator. Al die sommen en verschillen geven al snel heel veel (te veel) frequenties in het eindresultaat.

En ook net als bij FM zijn gehele of nootgerelateerde ratio's het veiligst. Omdat anders makkelijk ook niet-harmonische (vaak ongewenste, "valse") frequenties ontstaan.

De naam ringmodulator komt vanwege het feit dat het elektrische schema (van hoe zo'n ding in elkaar gesoldeerd moet worden) er vaak uitziet al een "ring" van diodes.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringmodulatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amplitudemodulatie
 
Last edited by a moderator:
Een Ringmodulator is een apparaat dat Amplitude Modulatie (AM) doet. Signaal 1 bepaalt de amplitude van Signaal 2 (beide frequenties audiorate). Rekenkundig signaal 1 x signaal 2. Resultaat zijn de som- en verschilfrequenties van beide signalen. Een frequentie sweep geeft dan dus 2 sweeps: de ene richting de hogere frequenties en de andere richting de lagere frequenties.

Net als FM een beetje oppassen met de harmonische inhoud van carrier en modulator. Al die sommen en verschillen geven al snel heel veel (te veel) frequenties in het eindresultaat.

En ook net als bij FM zijn gehele of nootgerelateerde ratio's het veiligst. Omdat anders makkelijk ook niet-harmonische (vaak ongewenste, "valse") frequenties ontstaan.

De naam ringmodulator komt vanwege het feit dat het elektrische schema (van hoe zo'n ding in elkaar gesoldeerd moet worden) er vaak uitziet al een "ring" van diodes.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringmodulatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amplitudemodulatie

Dank voor bovenstaande, prima en bruikbare uitleg!
 
Een interessant experiment bij de ringmodulator is o.a. de 'spiegeling van het spectrum' door die som- en verschilfrequenties van beide ingangssignalen (X-Y).
Als X gevormd wordt door bvb. de stem en Y door een sinus, die in frequentie hoger is dan de hoogste boventoon in die stem, wordt het volledige spectrum van die stem 'gespiegeld rond die sinus'. Door de somfrequenties (deze die in frequentie hoger dan de sinus worden) weg te filteren wordt dit beter hoorbaar.
 
ik zie dat de draad is opgeschoond. over de zin en onzin daarvan kan je eindeloos discussiëren, terwijl het nergens over gaat, maar ik vind het wel heel jammer dat naphovens laatste bijdrage weg is.
beetje relativeren kan nooit kwaad.
 
Ik begrijp helaas niet goed wat je bedoelt met "Zijn er ook specifieke klanken waarbij boventonen/ harmonics tussen even of oneven harmonics zitten?".

Ik bedoel denk ik boventonen die tussen harmonics vallen. Waarom zijn er geen distortie apparaten die b.v. 1,345 de grontoon aan boventonen produceren?

Ook begrijp ik niet goed wat je bedoelt met "pieken in het spectrum"? Bedoel je dan specifieke harmonischen/frequenties (individueel of in plukjes) in het spectrum die duidelijk zichtbaar/hoorbaar zijn?

Piekjes die duidelijk zichtbaar zijn in een frequentie spectrum analyse. Vaak de harmonics. Maar daar tussen zit natuurlijk ook nog wat maar geen pieken.
 
Ik bedoel denk ik boventonen die tussen harmonics vallen. Waarom zijn er geen distortie apparaten die b.v. 1,345 de grontoon aan boventonen produceren?

Er bestaan zeker wel distortion algoritmen (in apparaten of anderszins) die niet-harmonischen genereren. Ook in specifieke ratio's ten opzichte van de grondtoon.

Distortion is letterlijk vervorming. Vaak zelfs directe vervorming van de golfvorm (dus niet indirect/impliciet door verandering van de harmonische inhoud). En dat levert heel gemakkelijk niet-lineaire resultaten in het spectrum. Van subtiel tot heftig. Denk maar eens aan een stevige elektrische gitaar distortion. Dat resulteert soms in bijna chaos/ruis. Daarin is de oorspronkelijke harmonische inhoud (van de trillende snaar) niet of nauwelijks meer in te herkennen.

Er zijn heel veel distortion algoritmen. Vooral erg in trek in de elektrische gitaar wereld (vaak als "pedalen" of als onderdeel van "versterkers"). Maar ook elders. Zowel afgeleid van werkelijke fysieke elektrische circuits (transistors, buizen, (voor)versterkers etcetera) als puur rekenkundig.

Een aantal gratis Melda tooltjes om mee te experimenteren.

Bit Reduction
https://www.meldaproduction.com/MBitFun

Frequency Shifter
https://www.meldaproduction.com/MFreqShifter

Ring Modulator
https://www.meldaproduction.com/MRingModulator

Saturator
https://www.meldaproduction.com/MSaturator

Wave Folder
https://www.meldaproduction.com/MWaveFolder

Wave Shaper
https://www.meldaproduction.com/MWaveShaper


Maar zoals gezegd: er zijn nog veel meer algoritmen en apparaten.
Piekjes die duidelijk zichtbaar zijn in een frequentie spectrum analyse. Vaak de harmonics. Maar daar tussen zit natuurlijk ook nog wat maar geen pieken.

Dit sluit min of meer aan op wat ik eerder schreef. Er zijn allerlei manieren om pieken in een spectrum te forceren.

Misschien ontstaat je vraag uit hoe spectrum analyzers het spectrum vaak weergeven. Veel spectrum analyzers tonen een individuele harmonische niet als een enkel "stokje" maar als een bolling in het spectrum met het hoogste punt (piek in amplitude) op de frequentie van de harmonische. Die harmonische is feitelijk vaak een enkele discrete frequentie, met als naaste buren andere harmonischen, zonder dat daar feitelijk frequenties met een afnemende en weer toenemende amplitudes tussen zitten zoals de spectrum analyzer dan toont/suggereert.
 
Naar aanleiding van de vraag naar zichtbare pieken in het spectrum. Iets over een bijzonder soort pieken in het spectrum dan nog: formanten.

Allemaal weer een beetje kort door de bocht en ter illustratie:

Veel natuurlijke geluiden komen voort uit een "driver" en een "resonator". De driver zorgt voor de energie (de trilling). De resonator reageert op deze energie (trilling).

Bij een driver kun je bijvoorbeeld denken aan een plectrum of vinger die een gitaarsnaar in trilling brengt. Of een strijkstok die een snaar in trilling brengt.
De energie van die trilling wordt vervolgens overgebracht op een resonator. In bovenstaande gevallen een klankkast. Maar je stembanden doen hetzelfde met borstkas, keel- en mondholte.

De vormen en dichtheden ("materiaal eigenschappen") van de resonator bepalen in hoge mate de klank. Bepaalde frequenties "resoneren" meer en langer dan andere, afhankelijk van vorm (groot, klein, doos, buis) en dichtheid (hard/zacht materiaal, meer of minder absorbtie/resonatie).

Het bijzondere van de resonator is dat deze "in de natuur" meestal relatief "statisch" van vorm en dichtheid is. En daarom meestal min of meer dezelfde/statisch resonantie eigenschappen heeft. Een gitaar of vioolkast verandert ook niet wezenlijk van vorm tijdens het bespelen (trilt alleen). Voor borstkas, keel- en mondholte geldt dat deze wel kunnen veranderen, maar beperkt.

Eerst maar eens de snaar/klankkast. De "noot" wordt bepaald door de frequentie van de driver (snaar/stembanden). Die frequentie neemt toe naarmate de snaar korter is (door de snaar met een vinger op een fret te duwen). De resonator resoneert slechts in overeenstemming met de harmonische inhoud (het spectrum) van de driver. In het geval van een gitaar is de resonator statisch. Het spectrum van de snaar verschilt wel steeds, afhankelijk van op welk punt de snaar in trilling wordt gebracht (ergens tussen het midden en het begin of einde van de snaar).

Voor bijvoorbeeld de menselijke stem ligt dit iets anders. De resonator heeft niet steeds dezelfde eigenschappen. Door vorm en spanning van/in keel en mond te variëren ontstaan allerlei klanken uit de resonerende frequenties. Klanken zoals aaa, ooo, iii ooo of uuu. Overigens vaak bestaand uit slechts 2 of 3 duidelijk te onderscheiden frequentiegebiedjes (pieken) met een bepaalde tussenafstand/verhouding.

Die plekken van resonantie heten dan formanten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Formant

Een duidelijk voorbeeld om het fenomeen formanten duidelijk te maken is een opname van een sprekende/zingende menselijke stem. Als de "opname" van die stem sneller of langzamer wordt "afgespeeld" dan klinkt deze bijna meteen niet meer natuurlijk. Het smurfeneffect bij hogere frequenties. Een een soort horror variant bij lage frequenties.

Oorzaak is dat je oor (je hersenen) min of meer statische formanten (resonanties) verwacht bij een sprekende/zingende stem. En nu bewegen deze formanten ineens evenredig mee met de variërende grondtoon. Dat "hoort" niet. Mensen zijn zelfs zo goed in het herkennen van deze formant patronen dat ze van vele mensen de stem kunnen herkennen.

Maar ook de klank van allerlei "fysieke" instrumenten wordt in meer of mindere mate bepaald door formanten (resonantie eigenschappen). Zoals de eerder genoemde gitaar of viool.

Formanten zijn met een synthesizers onder meer te emuleren met (al dan niet resonerende) (vaak type bandpass) filters op specifiek plekken.

Ook hier geldt: frequenties die niet in het spectrum van de driver (oscillator) zitten kunnen een resonator ook niet in trilling brengen (of doorgelaten/versterkt worden door een al dan niet resonerend filter).

Kortom: er zijn ook goede redenen om de filterfrequentie niet evenredig mee te laten bewegen met de "noten", maar op een (min of meer of geheel) vaste plek neer te zetten, ongeacht de "noot".
 
Een interessant experiment bij de ringmodulator is o.a. de 'spiegeling van het spectrum' door die som- en verschilfrequenties van beide ingangssignalen (X-Y).
Als X gevormd wordt door bvb. de stem en Y door een sinus, die in frequentie hoger is dan de hoogste boventoon in die stem, wordt het volledige spectrum van die stem 'gespiegeld rond die sinus'. Door de somfrequenties (deze die in frequentie hoger dan de sinus worden) weg te filteren wordt dit beter hoorbaar.

Zoiets als dit (wat volgens mij ook ringmodulatie/amplitude is)?
Niet mijn smaak....het gaat om de toepassing van het concept.

Young Signorino - Mmh ha ha ha
https://www.youtube.com/watch?v=K9bf4PT-aEk
 
Afschuwelijk inderdaad.

Hier is toch een iets beter voorbeeld :
https://youtu.be/L1pRPGoUy80?t=105
Deze gebruikt dan wel weer teveel stemmen om het effect goed te kunnen horen. Ik betwijfel of de splitsing, som en verschilfrequenties, ook is doorgevoerd.

Hier een theoretisch voorbeeld uit mijn Synthesizer Cursusboek :

Golfvormharmonischen : A = 100 Hz; B = 200 Hz; C = 400 Hz; D = 500 Hz;
E = 700 Hz; F = 900 Hz.

Sinus : 1.000 Hz.

Aan de uitgang :
[(1.000 - 100A)+(1.000 + 100A)] = 900A en 1.100A Hz.
[(1.000 - 200B)+(1.000 + 200B)] = 800B en 1.200B Hz.
[(1.000 - 400C)+(1.000 + 400C)] = 600C en 1.400C Hz.
[(1.000 - 500D)+(1.000 + 500D)] = 500D en 1.500D Hz.
[(1.000 - 700E)+(1.000 + 700E)] = 300E en 1.700E Hz.
[(1.000 - 900F)+(1.000 + 900F)] = 100F en 1.900F Hz.

De reeks 100F, 300E, 500D, 600C, 800B en 900A Hz, vormt een weerspiegeling van de originele reeks harmonischen. Als de tweede reeks beginnend vanaf 1.100 Hz en hoger wordt weggefilterd, houden we enkel het weerspiegeld spectrum over.
De figuur toont bovenaan de golfvormharmonischen, in het midden het uitgangssignaal van de ringmodulator en onderaan de uit te voeren laagdoorfiltering.
Een hoogdoorfiltering op diezelfde positie geeft een pitch verschuiving van het ingangssignaal.

Bekijk bijlage fig 51.bmp
 
Laatst gewijzigd:
...

Hier een theoretisch voorbeeld uit mijn Synthesizer Cursusboek :

Golfvormharmonischen : A = 100 Hz; B = 200 Hz; C = 400 Hz; D = 500 Hz;
E = 700 Hz; F = 900 Hz.

Sinus : 1.000 Hz.

<...stukje tekst verwijderd om wat pagina ruimte te besparen...>Mooie bijdrage. Plaatjes werken zeker verhelderend. Heb ik bewust niet gedaan. Ik heb begrepen dat er per gebruiker beperkte opslag is voor uploads. En linken naar externe content is ook niet altijd ideaal (of legaal). Dooie links (en copyrights) en zo.
 
Eerder gaf ik al aan dat je voor heel veel synthesizer experimenten genoeg hebt aan Fathomsynth (Mono is gratis).
https://www.kvraudio.com/product/fathom-synth-by-seaweed-audio

Fathomsynth kent ook wel FM. Maar is wat dat betreft een stuk minder toegankelijk en intuïtief dan een gespecialiseerd apparaat.

Wil je wat meer met FM aan de slag. Pak dan de gratis Yamaha DX 7 emulatie Dexed er bij.
https://www.kvraudio.com/product/dexed-by-digital-suburban

Ook bijna alle achtergrond informatie over FM is toegespitst op de Yamaha 4 of 6 operator "FM" (want eigenlijk PM) synthesizers.

Bijvoorbeeld deze FM Programming "tutorial" van Thor Zollinger
http://www.javelinart.com/fm-synth-programming.html

Dexed kan ook Yamaha DX 7 sysex (patches) lezen. En daar zijn er duizenden van in omloop op het grote boze web. Dus genoeg voorbeeld materiaal.

De operator vorm beperkt blijft in de meeste gevallen ook beperkt tot een sinus....want meer kennen de meeste FM synthesizers (en ook de Yamaha DX 7) niet.
Maar zelf met die ene golfvorm is heel veel variatie te bereiken.
 
Op een later moment zal ik misschien nog wat verder ingaan op Drum synthesizers.
Specifiek vooral de Bassdrum / Kickdrum en de Snare (en de Tom).

Een goed begin voor experimenten is E-Phonic - Drumatic 3 (de laatste gratis versie van deze veelzijdige Drum synthesizer)
https://www.kvraudio.com/product/drumatic-3-by-e-phonic

Heel kort:

Vaak is de basis een "extreme" pitch sweep van een eenvoudige golfvorm zoals een sinus. En ruis. Eventueel wat filters onderweg. Eventueel aangevuld met wat distortion.

De snelheid en curve van de (neerwaartse) PITCH sweep zijn de belangrijkste parameters voor de "klank" (en het klankverloop in de tijd).
En natuurlijk de start- en eindfrequentie/pitch (en impliciet hoeveel verschil daar tussen zit).
Snelheid en curve van de AMP doet het volume verloop en is niet anders dan bij een "normale" synthesizer.

Zo'n heftige pitch sweep is dus weer een andere "techniek" dan de tot nu toe besproken subtratieve synthese (filters), PWM, AM, FM, PM en Osc Sync.

Aangezien ruis geen echte pitch kent (tenzij door beperkte bandbreedte of duidelijke peak) lijkt dit deel vooral op een "normale" (subtractieve) synthesizer.

De basis brincipes zijn verder voor Kick en Snare (en Tom) gelijk.
Het verschil zit het vooral in de hoeveelheid ruis.

In een Snare zit verhoudingsgewijs veel ruis (of zelfs alleen maar...).
In een Tom zit verhoudingsgewijs bijna of helemaal geen ruis.

Voor een Kick:

Ruis is optioneel.
De chaos bij aanslag (attack) wordt vaak gesimuleerd met (al dan niet gefilterde) ruis.
De "tail" heeft vaak een min of meer vaste frequentie en bevat meestal geen of weinig ruis.

Distortion geeft waar nodig een ruig randje (of volledige destructie....zoals bij "hardcore" kix).

Het "metaal" (cowbel, cymbals, hihats) vraagt meestal een andere aanpak. Evenals de "clap".
 
ik ben eigenlijk wel oprecht benieuwd, hoeveel mensen deze draad helemaal lezen om de inhoud tot zich te nemen. echt, gewoon interesse van mijn kant. en laat ik meteen aangeven dat ook als niet jan en alleman, maar slechts een beperkt aantal mensen dit tot zich neemt, de draad waarde heeft. ik vroeg me alleen af, of jullie misschien niet beter met elkaar konden pb-en.

persoonlijk trek ik zoveel theorie niet, het enige dat me langzaam duidelijk wordt, is waarom de lekkere meiden altijd voor de gitarist gaan en niet de toetsenist.
 
Ik vind het wel fijn om de theorie op een rijtje te hebben kunnen doornemen (en m'n geheugen op te frissen).
 
( beetje thread necromancy, maar toch :engel: )

Ik vind dit ook een fijn topic, dit soort theorie (in het NL) vind ik maar moeizaam als ik ernaar op zoek ben...

Thanks :halleluja
 
Kwurqx gave thread, zeer informatief. over de saw en inverted saw wist ik niets. ik ben niet zo goed in muziekleer, maar herkende al veel, en je somt het goed op, geeft meer inzicht.
alle dingen hier genoemd, daar ben ik nu juist mee bezig, om het beter te leren gebruiken, in te zetten.

over FM en PM had ik ook al gelezen. ik ben een totale ITB'er, ik heb de FM8 (ook arturia's DX 7 V..), is die ook PM, dan, lijkt me wel. FM8 veel gebruikte synth, krijg ik prachtdingen uit.

maar wat is echte FM dan, eigenlik? of heb ik daar over heen gelezen.

ik heb de thread redelik goed in me opgenomen, het beste is deze thread open, en experimenteren. ik programmeer altijd mijn eigen presets, maar leer nog immer bij.

ben wel blij, ahum, dat ik het redelik goed kan volgen wat je schrijft. dus ik kom er nog wel, ooit, eens.

deze thread, zal ik vaker lezen, en soms keer ook vanzelf terug naar de beginners fase. b.v. nu in voltage modular, slechts een oscillator, een ADSR, en een amp, en daar mee spelen, soms moet je even geheel terug, om weer goed aan te voelen, wat wat is... het is niet zo dat ik ineens geen synth meer kan programmeren, maar back to basics, laat mij vooral meer inzicht geven, over wat ik al doe, maar dan meer op gevoel, en zeker kennis en ervaring, maar je krijgt het dieper in je vingers, wanneer je niet alles opendraait, om het zo maar eens te zeggen.

een kick geluid is in zo'n basic opzet snel gemaakt.. snares is weer geheel anders, ja, ik wist met ruis. maar ik heb vanuit een soft-synth nog nooit echte drumgeluiden, of geluiden die als drumgeluiden kunnen doorgaan, binnen mijn muziek gemaakt. of wel? mmmh, mijn geheugen.

met Kong van reason of in maschine, zitten al kick synths, snare synths, die zijn al redelik voorgekauwd, al is die kong, een ding wat meer kan.

drum geluiden, maak ik uit samples, de vreemdste geluiden zet ik in om drums van te maken of een drumloop...

goed. interessant! meer dan, leerzaam, mooi overzicht. dank! dank!
 
Kwurqx gave thread, zeer informatief. .......goed. interessant! meer dan, leerzaam, mooi overzicht. dank! dank!

Dank voor de terugkoppeling. Er zijn inderdaad weinig plekken waar in (relatief) compacte vorm wat dieper wordt ingegaan op allerlei vormen van audio/synthese. Zeker in het Nederlands (het nederlandse taalgebied is natuurlijk ook maar een klein vlekje op de wereldkaart). Daarom leek het me wel goed om zelf maar eens een plekje te creëren en wat goedbedoelde handreikingen te doen.

Ik denk dat je meer rendement haalt uit investeren in kennis dan in apparaten en presets....

De laatste tijd spendeer ik meer tijd op KVR Audio (Sound Design) dan hier op Synthforum.
 
De laatste tijd spendeer ik meer tijd op KVR Audio (Sound Design) dan hier op Synthforum.

ik investeer nimmer in presets... wel "apparaten"... maar ik gebruik deze juist ook voor kennis, modular ecosystemen hebben mij veel meer geleerd over geluids-synthese, dan een soft-synth, b.v. goed.

ik zie je vaak op KVR, en lees je berichten daar regelmatig met grote interesse. post daar ook meer, en lees daar ook over sound design. maar ik lees vooral, en pas dat toe..
 
Back
Top