Het gebruik van de Marktplaats

AANSPRAKELIJKHEID

Bij het gebruik van de Marktplaats gaan wij er vanuit dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.


Synthforum sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Synthforum zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 • handelingen door jou verricht (zoals het sluiten van een overeenkomst) die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties en/of berichten;
 • de toegang tot en/of het gebruik van de site en/of het forum;
 • het niet voldoen van een product aan de specificaties zoals gemeld op de site en/of het forum;
 • het feit dat de informatie op de site en/of het forum onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van de systemen van Synthforum door een derde;
 • handelingen van de wederpartij nadat je daarmee een overeenkomst hebt gesloten, al dan niet door gebruikmaking van de site en/of het forum.
Je vrijwaart Synthforum volledig voor alle mogelijke claims van jezelf en derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met een overeenkomst die je sluit door gebruikmaking van de site en/of het forum.

Synthforum garandeert niet:
 • dat de inhoud van advertenties juist, accuraat en volledig is en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat de wederpartij bevoegd is de overeenkomst met je te sluiten;
 • dat de door de wederpartij opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is;
 • dat de wederpartij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.
Synthforum is op geen enkele wijze partij in de totstandkoming en/of uitvoering van enige transactie tussen leden.

HUISREGELS

Door gebruik te maken van de Synthforum Marktplaats verklaar je akkoord te gaan met de Forumrichtlijnen van het Synthforum en de specifieke regels voor het Marktplaats gedeelte van het forum.

De mogelijkheid om goederen / diensten te kopen, ruilen en/of verkopen via Synthforum is een extra dienst voor en door leden en is als zodanig niet het hoofddoel van deze site. Puur commerciële handel (bedrijfsmatige inkoop / verkoop) is niet toegestaan.

Advertenties die niet voldoen aan de geldende regels zullen zonder tegenbericht worden gewijzigd of verwijderd. De moderators en beheerders van Synthforum bepalen uiteindelijk per geval in hoeverre een advertentie aan de de regels voldoet en behouden zich het recht voor om per gebruiker aanvullende regels in te stellen.

HOE PLAATS IK EEN ADVERTENTIE?

Leuk dat je een advertentie wilt plaatsen. In de Help sectie van het forum kun je algemene informatie over het forum en het plaatsen van berichten vinden. We hebben daarnaast een aantal regels opgesteld die de (ver)koop in het Marktplaats gedeelte voor iedereen gemakkelijk maken.
 • Bedenk een passende titel die de inhoud van je advertentie duidelijk omschrijft.
 • Geef een duidelijke omschrijving van het aanbod en de staat waarin het verkeert.
 • Plaats zoveel mogelijk 1 advertentie per item.
 • Kies de juiste waarden voor de extra velden. Kies bij standplaats een gemeente, stad, dorp of provincie.
 • Vermeld altijd een richtprijs voor elk product dat je aanbiedt. Als je 1 item aanbiedt, zet je de richtprijs in het daarvoor bestemde extra veld. Als je meer dan 1 itenm aanbiedt, zet dan een 1 in het prijsveld en vermeld de prijzen per item in de advertentietekst.
 • Voor een indicatie van de richtprijs kun je terecht in het Marktplaats archief of de Prijswijzer.
 • Vermeld behalve bij 1-op-1 ruil de waarde van het aanbod als je zaken te ruil aanbiedt.
 • Zorg dat je alleen zaken aanbiedt of vraagt die passen in de context van het Synthforum.
 • Vraag niet om biedingen.
 • Plaats geen links of verwijzingen naar andere advertentie sites.
 • Zorg ervoor dat andere leden je een privébericht kunnen sturen door dit te activeren in je gebruikersprofiel: Privacy -> Gebruikers mogen -> Een gesprek via PB met je beginnen. Communicatie over aanbod of vraag dient per privébericht te geschieden.

Wat kan ik te koop/ruil aanbieden of vragen op dit forum?

Het aanbod dient in ieder geval 'on topic' te zijn op dit forum. Dat betekent dat je met het aanbieden van een synthesizer, effectenapparaat of masterkeyboard altijd goed zit.


Wat is in ieder geval niet toegestaan?
 • Op niet-legale wijze verkregen artikelen, waaronder illegale software;
 • Commerciële handel (bedrijfsmatige inkoop/verkoop);
 • Niet-synthesizer gerelateerde artikelen; met name computers, DJ gear en gitaar-gerelateerde spullen maar ook overige huisraad, gereedschap, rijwielen, toiletbrillen, vogelkooien e.d.

Advertenties met daarin computers (PC / Mac) of computeronderdelen (processors, harddisks, muizen, beeldschermen) horen niet thuis op dit forum tenzij het artikel direct synthesizer-gerelateerd is. We maken bijvoorbeeld een uitzondering voor sampler-bruikbare SCSI apparatuur en geheugen. Daarnaast is het toegestaan om vintage computer-gerelateerde artikelen (Atari ST, Amiga, Commodore 64, MSX) aan te bieden, mits de aangeboden zaken een duidelijke link met muziek en/of studio-zaken hebben.


Hoe breng ik mijn advertentie onder de aandacht?
 • Zorg ervoor dat je een passende titel hebt bedacht die de lading van je aanbod dekt.
 • Plaats afbeeldingen van je aanbod in de eerste post van je advertentie. De eerste afbeelding wordt getoond in de lijst met advertenties.
 • Zorg ervoor dat alles in je advertentie correct is gespeld. Dit helpt leden die gebruik maken van de zoekfunctie.
 • Je mag je advertentie schoppen om hem weer bovenaan in de lijst te krijgen. Het schoppen wordt echter beperkt tot eens in de 72 uur.
 • Zorg dat je advertentie foutloos is voordat je hem plaatst. De openingspost is slechts tot 15 minuten na het plaatsen te wijzigen. Rechts bovenin het invoerveld staat Voorbeeld. Je kunt deze optie gebruiken om een preview van je advertentie te zien.

Let op: Advertenties die niet aan deze regels voldoen, worden zonder tegenbericht verwijderd.

HOE KAN IK REAGEREN OP EEN ADVERTENTIE?

Om te reageren op een advertentie kun je een privébericht naar de plaatser van de advertentie sturen. Privéberichten zijn alleen te gebruiken door geregistreerde en ingelogde forumleden. Je kunt een privébericht naar een forumlid sturen door over de avatar van het lid te hoveren en dan te kiezen voor "Stuur een privébericht".


HOE WIJZIG IK MIJN ADVERTENTIE?

Het kan voorkomen dat je meer dan 1 product in je advertentie aanbiedt. Als een van de producten is verkocht, of je wilt iets toevoegen aan je advertentie, dan kun je dit laten weten door een nieuw bericht in je advertentie te plaatsen waarin je aangeeft wat je hebt verkocht of toegevoegd. Nieuwe berichten plaatsen kan helaas niet vaker dan eens in de 72 uur. Kies er daarom voor zoveel mogelijk 1 artikel per advertentie aan te bieden. Het is niet mogelijk om een eenmaal geplaatst bericht zelf te wijzigen. Dit voorkomt onduidelijkheden en discussie over de oorspronkelijk geplaatste tekst.


Hoe wijzig ik de titel van mijn advertentie?

Je kunt niet zelf de titel van je advertentie aanpassen. Moderators kunnen dit wel. Als je de titel van je advertentie wilt laten wijzigen, kunt dit laten weten door de optie "Meld bericht" links onderin het tekstveld te kiezen. Als je van deze optie gebruik wilt maken, geef dan duidelijk de nieuwe titel aan bij de omschrijving. Moderators kunnen dan eenvoudig de nieuwe titel kopiëren en deze in je advertentie vervangen.

HOE KAN IK MIJN ADVERTENTIE SLUITEN?

Als alle producten in je advertentie zijn verkocht, kun je je advertentie zelf sluiten. Om de marktplaats up-to-date en relevant te houden voor alle gebruikers, is het belangrijk dat je dit tijdig doet. je doet dit via de knop "Verkocht" rechts boven de advertentie. De advertentie krijgt dan het label "Verkocht" en wordt binnen een uur verplaatst naar het archief.


Wat gebeurt er met mijn advertentie als deze gearchiveerd wordt?

De advertenties worden verplaatst naar het Marktplaats Archief. Ook alle advertenties waarop 30 dagen geen activiteit is geweest, worden automatisch naar dit archief verplaatst. Het archief kan door alle gebruikers als naslagwerk worden gebruikt.


Wat gebeurt er als ik mijn advertentie niet op Verkocht zet?

Met je advertentie gebeurt dan niets totdat de termijn van 30 dagen is verstreken. Om teleurstellingen bij potentiële kopers te voorkomen en om de marktplaats relevant te houden, is het dus belangrijk dat je je advertentie sluit na verkoop van je aanbod.

Kan ik ook een thread sluiten in MP Vraag (Te koop/ruil gevraagd)?

Ja, dat kan de topic starter doen door middel van de knop rechtsboven de eerste post.

WAT IS HET MARKTPLAATS ARCHIEF?

In het Marktplaats Archief worden alle gesloten advertenties bewaard. Het archief is leesbaar voor alle gebruikers van het forum en kan gebruikt worden als naslagwerk om bijvoorbeeld een goede prijs te bepalen voor een item dat je te koop wilt aanbieden. Het archief is read-only. Je kunt hier dus niet posten.


Kan ik zoeken in het Marktplaats Archief?

Ja. Je kunt de zoekfunctie rechtsbovenin je scherm gebruiken.


Wanneer worden advertenties naar het Marktplaats Archief verplaats?

Als het aanbod uit een advertentie is verkocht, kan de adverteerder de advertentie sluiten. Binnen een uur wordt de advertentie dan verplaatst. Daarnaast worden alle advertenties waarop langer dan 30 dagen geen activiteit is geweest beschouwd als verlopen en dagelijks verplaatst naar het archief.

KAN IK MIJN ERVARINGEN MET EEN KOPER OF VERKOPER IN HET OPENBAAR DELEN?

Ja, dat kan. In de subforums Aangeboden en Gevraagd staat direct onder de titel van de advertentie de knop "Ervaringen". Geregistreerde leden kunnen deze knop gebruiken om de ervaringen van anderen met de adverteerder in te zien. Ook kunnen geregistreerde leden hier zelf een ervaring achterlaten. Je kunt je ervaringen als koper of als verkoper achterlaten. Maak dus de juiste keuze voordat je begint te schrijven. Voor de algehele ervaring kun je een keuze maken uit Positief, Neutraal of Negatief. In het overzicht wordt dit bij voldoende ervaringen getoond als een aantal sterren van 1 tot 5. Je kunt je score toelichten via een tekst veld.
Top