X

NLT-module Sound Design: downloaden!

Collapse
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

  NLT-module Sound Design: downloaden!

   
  NLT: nieuw B-vak op VWO - HAVO
  Sinds 2007 wordt er op de middelbare school in de bovenbouw een nieuw eindexamenvak aangeboden: Natuur, Leven en Technologie (NLT) dat leerlingen een beter idee geeft van de toepassingen van de B-vakken, zoals wis-, natuur- en scheikunde en biologie.
  NLT is opgebouwd uit zg. modules. Elke module behandelt ťťn bepaald onderwerp en beslaat 40 studie-uren. Leerlingen dienen in totaal 11 modules te doen, waarbij ze kunnen kiezen uit de ongeveer 50 modules die op dit moment beschikbaar zijn en die over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan, bijv. Forensisch Onderzoek, Digitale Techniek, Robotica, Kernfusie, Levensloop van sterren en, voor leden van het Synthforum waarschijnlijk veel interessanter: Sound Design.
   
  Alle NLT-modules zijn voor iedereen toegankelijk en gratis te downloaden, ook Sound Design!!
   
  NLT-module Sound Design
  Sound Design heb ik geschreven in samenwerking met een vijftal docenten wis- en natuurkunde en muziek. Ik denk dat de tekst niet alleen voor scholieren, maar ook voor forumleden veel te bieden heeft. Je ziet op het forum nogal wat discussies een beetje verzanden. Dat heeft verschillende redenen: niet alleen omdat fabrikanten niet altijd voldoende informatie geven over hun spullen, maar, eerlijk gezegd, ook doordat sommige fundamentele begrippen op het gebied van geluid, trillingen en golven, tooneigenschappen en spectra, geluidsbewerkingen, filters en effecten niet altijd door iedereen helemaal perfect worden gesnapt. (En dat is absoluut geen schande. Ik zit al een kwart eeuw in het vak en leer dagelijks weer wat bij. Ook van het synthhforum steek ik veel op.)

  Een paar voorbeelden.
  • Waarom heeft elk filter noodzakelijk een uitklinkt-effect? Of omgekeerd, waarom is elk delay-effect altijd tevens een filter? (Dus ook galm??!! Ja, ook galm is niets anders dan een (heel complex) filter.)
  • Waarom is het muzikaal belangrijk dat de boventonen van een toon harmonisch zijn? En waarom klinkt, niettemin, een bijna-harmonischetoon veel levendiger dan een perfect harmonische?
  • Waarom heeft het weinig zin om de "just intonation" te demonstreren met een gesampeld koortje?
  • Wat is eigenlijk een klankkleurverandering en hoe kun je die heel precies construeren zonder gebruik te maken van filters?
  • Hieronder, op de flyer voor de workshop Sound Design op de nationale NLT-conferentie die vorige week in Ede plaats vond, zie je nog enkele andere prikkelende vragen die de muzikale kracht van zeer eenvoudige getalbewerkingen illustreert.
   
  Synthwiki
  Onder verwijzing naar de meer systematische inleiding die de module Sound Design biedt, kunnen aan de artikelen op Synthwiki gemakkelijker wat meer technische aspekten en verklaringen worden toegevoegd.


  niveau van de tekst
  Je kunt de module prima volgen als je 3 jaar VWO of HAVO hebt gedaan. Op sommige plaatsen komt nog ietsje meer wiskunde om de hoek kijken, maar ook als je die niet snapt, is het geheel toch goed te volgen, en al helemaal als je zelf veel ervaring hebt met synth's. Wat dat laatste betreft, ik denk dat sommige onderwerpen in de tekst voor synthforumleden gemakkelijker te behappen zijn dan voor menig wis- of natuurkundedocent die de module voor het eerst in de klas gaat behandelen.
  Van de andere kant hebben scholieren weer het voordeel dat ze hun pas opgedane wiskunde-kennis in de module direct toepassen, terwijl forumleden zich misschien soms even achter de oren krabben en zich afvragen hoe zat dat ook al weer?
  Streep je het ťťn tegen het ander weg, dan denk ik dat een gemiddeld forumlid dat al een aantal jaren van school af is, even veel tijd met de module kwijt zal zijn als een scholier: 40 uur. Deze draad heeft als belangrijkste doel om vragen van synthforumleden over de module-tekst te beantwoorden en eventueel aanvullende informatie te geven.


  WaveWizard
  De module Sound Design veronderstelt dat je de beschikking hebt over de educatieve audio-signaalverwerkingssoftware WaveWizard. Daarmee kun je geluiden opwekken, bewerken en vooral ook op heel veel verschillende manieren bekijken en analyseren. (Maar ook zonder de software kun je een boel van de module-tekst opsteken!)
  Meer informatie over WaveWizard en hoe je het kunt bestellen vind je op: http://muziekexact.nl/WaveWizard.htm
   
  toekomst
  Ik werk op dit moment aan een vervolg van de module. Dat moet binnen een paar jaar uitgroeien tot een handboek over (uiteraard digitale) audio-signaalverwerking toegepast in muziek en spraak, dat ook voor de vak-opleidingen geschikt is en dat gratis kan worden gedownload.
   
  topic van deze draad
  Het topic van deze draad is: discussie over, ondersteuning van en nadere uitleg bij de tekst van de NLT-module Sound Design.
   
  Awel, jongens, ik hoop dat jullie er wat mee kunnen!

  Groet,
  Rutger Teunissen
  (WaveGuide7)
   
   
   
  Bijgevoegde bestanden

  #2
  Aan de hand van andere threads weet je ondertussen al dat ik de sounddesign cursus een hartelijk welkom roep.

  Maar er schiet me een vrij praktische vraag tebinnen. Als je naar de NLT vakken kijkt, dan zie je dat he allemaal zeer gespecialiseerde onderwerpen zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de gemiddelde onderwijzer deze beheerst, laat staan deze kan overbrengen. Hoe gaat dat dan in zijn werk??

  Comment


   #3
   Dat is inderdaad een van de moeilijkste punten van NLT. De modules moeten, om te beginnen, een inleidend karakter hebben. Wel is het zo dat een module die zich over meerdere vakgebieden uitstrekt ook door meerdere docenten gegeven wordt. Docenten krijgen extra tijd voor studie, maar die is erg krap bemeten (volgens veel docenten TE krap). Verder zijn er op alle Nederlandse universiteiten zg. RSP's (Regionale SteunPunten) ingericht, die elk een aantal modules onder hun hoede nemen en regelmatig workshops voor docenten organiseren, die vaak door de module-ontwikkelaars zelf worden gegeven.

   In Nijmegen gaan leerlingen van een groot aantal scholen naar de universiteit voor het volgen van NLT-modules; ze krijgen dan gelijk ook een beetje idee van hoe het is om in college-bankjes te zitten. Ook staat er vaak een universitaire docent voor hun neus.

   Sound Design wordt op school ingeschat als een behoorlijk pittige en veeleisende module die op het eerste gezicht bovendien nogal specialistisch overkomt - wat dan in een later stadium blijkt mee te vallen.

   Opvallend is dat met name natuurkundedocenten zich in het onderwerp herkennen, terwijl de module duidelijk evenveel raakvlakken heeft bij wis- als bij natuurkunde. Het duurt nogal even voordat wiskundedocenten dat ontdekken. Vandaar dat ik op die flyer voor de conferentie (hierboven) die getalkolommen heb gezet (waar iedereen die de draad Physical Modelling volgt direct het snaarpluk-algo van Karplus en Strong herkent), om te benadrukken dat alle vormen van digitale signaalverwerking en klanksynthese niets anders zijn (en kýnnen zijn) dan listige manipulaties met getallen.

   Docenten muziek reageren meestal enthousiast bij het idee dat er een NLT-module over muziek is gemaakt. Maar al bij het eerste, vluchtige doorbladeren van de tekst en het zien van al die "enge" formules en "rare" diagrammetjes hollen de meesten gillend weg... Ook hier ligt een mooie taak, zou Heer Bommel zeggen.

   Comment


    #4
    Interessant materiaal, maar ik ben vooral enthousiast over de lesvorm. Wat een goed idee om (inleidend) mensen kennis te laten maken met toepassingsgebieden van de technische vakken! Ik heb zelf nog voor het hele profielenverhaal op het VWO een beta-pakket gehad, maar ik weet zeker dat het voor mij motiverend had gewerkt als ik meer toegepaste lessen had kunnen volgen. Dan had ik mijn elektrotechniek op de UT later misschien ook wel afgemaakt

    Kortom, leuk initiatief!
    Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat

    Comment


     #5
     In de pdf word er ook verwezen naar audiovoorbeelden. ZIjn deze ook ergens te vinden?

     Comment


      #6
      Originally posted by neuromancer View Post
      In de pdf word er ook verwezen naar audiovoorbeelden. ZIjn deze ook ergens te vinden?

      Bij Sound Design horen inderdaad tientallen mp3-voorbeelden, samen 32 MB. Om te voorkomen dat ik erg veel data-verkeer (=onkosten) op mijn site krijg, stel ik de geluidsvoorbeelden alleen beschikbaar voor diegenen die WaveWizard hebben aangeschaft. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt...

      Trouwens die geluidsvoorbeelden zijn vooral bedoeld als aller, allereerste kennismaking met geluidsbewerking en klanksynthese. Voor de meeste mensen van het Synthforum is dat allemaal gesneden koek, dus die zullen gemakkelijk zonder de geluidsvoorbeelden door de tekst heen komen.

      In de draad Physical Modelling bericht #44 vind je als voorbeeld 1 (Chopin) een fragment van de slotopdracht van de module.

      Comment


       #7
       Vliegende start voor forumleden

       Synthforumleden hebben natuurlijk veel meer ervaring dan scholieren en kunnen dus ook veel sneller door de tekst van Sound Design heen komen. Om dat tempo nog hoger te leggen, geef ik in deze draad een aantal korte tutorials met verwijzingen naar de tekst. Op die manier sleutelen we een complete synthesizer bij elkaar met toon- en envelopgenerator en een tijd-dynamisch adaptief filter. Die synth sturen we aan met een MIDI-bestand. Tussen de bedrijven door droppen we wat elementaire signaalverwerkingstheorie (filter-theorie).

       Om te beginnen kun je hoofdstuk 1 overslaan (al staan daar wat dingen in waar we af en toe even naar terugwijzen). Ook hoofdstuk 2 is voor sono's grotendeels bekend materiaal, op misschien een paar details na, zoals het al of niet harmonisch zijn van tonen en wat dat muzikaal betekent.

       Comment


        #8
        Tutorial 1: simpele zaagtand-toon

        Maak op Spoor S1 een zaagtandtoon van 250 Hz en amplitude 12000 die 5 sec duurt.
        1. Ga naar menu Generatoren -> Toongenerator.
        2. Zet een vinkje voor: "Commando weergeven in Commando-venster"
        3. Verwijder vinkje voor: "Commando direct uitvoeren"
        4. Klik op OK. Je komt weer terug op het hoofscherm. In het Commando-venster verschijnt standaardcode waarin je alleen nog maar een paar getallen hoeft te veranderen (zie figuur).
        5. Klik op Start-button. De toon wordt nu aangemaakt en afgebeeld in spoor S1.        Je kunt de toon beluisteren door op de "P"-button te klikken.
        In het venster van de Scoop / Spectrum analyzer kun je de toon ook afspelen en direct het scoopbeeld en het spectrum bekijken. Zie pag 28 Fig. 2.9. Dat is in dit voorbeeld niet bijster interessant, omdat deze zaagtandtoon volkomen statisch is. Opdrachten 2.10 en 2.11 geven je een beter idee van de Scoop / Spectrum analyzer.

        Let op het invoerveld: "aantal harmonischen". De technische reden daarvan zien we later. In elk geval kun je een willekeurig aantal harmonischen (boventonen) opgeven, waardoor de zaagtand elke mate van dofheid kan krijgen. Vul je in: "1", dan krijg je een pure sinus.


        een zaagtandgolf is een gefilterde paraboolgolf!
        Je kunt achter Golfvorm i.p.v. zaag ook andere golfvormen invullen, zoals blok, driehoek, parabool, sinusen puls.
        Merk op dat er een relatie bestaat tussen bijv. een zaagtandgolf en een paraboolgolf (welke? Hints vind je op pag 5 bovenaan en pag. 26 Opdracht 2.7). Dat betekent dat je een zaagtandgolf kunt afleiden (en dus berekenen) uit een paraboolgolf en omgekeerd. De bewerking die je daarvoor moet uitvoeren noemen we een filter!! Dat een zaagtand veel helderder klinkt dan een parabool wijst al in die richting. Je zit inmiddels al tot aan je nek in de signaalverwerkingstheorie!

        Hoe je een filter maakt, zien we later.
         
         
         
         
         
        Bijgevoegde bestanden

        Comment


         #9
         Originally posted by WaveGuide7 View Post
         Om te voorkomen dat ik erg veel data-verkeer (=onkosten) op mijn site krijg, stel ik de geluidsvoorbeelden alleen beschikbaar voor diegenen die WaveWizard hebben aangeschaft. Ik hoop dat je daar begrip voor hebt...
         Als het puur een kwestie van verkeer is zou ik eens kijken naar het volgende:

         http://soundcloud.com/
         http://box.net/

         Of nog effectiever; zet ze in een torrent. Ideaal voor data over zoveel mogelijk mensen te verdelen, al zijn de bovenstaande oplossingen laagdrempeliger.
         For all the intelligence and knowledge that technology empowers us with, the lazy and stupid is amplified along with it (Staticstarter)

         Comment


          #10
          Originally posted by Yoozer View Post
          Als het puur een kwestie van verkeer is zou ik eens kijken naar het volgende:

          http://soundcloud.com/
          http://box.net/

          Of nog effectiever; zet ze in een torrent. Ideaal voor data over zoveel mogelijk mensen te verdelen, al zijn de bovenstaande oplossingen laagdrempeliger.

          Bedankt!
          Ik ga ernaar kijken!
          (wat is een torrent?)

          Comment


           #11
           (wat is een torrent?)
           Een torrent is een systeem waarmee een host files kan laten downloaden van zijn PC/server, waarop de downloaders de gelegenheid hebben om die verder te hosten en zo een ketting te vormen. Dit wordt zodanig veel gebruikt voor illegale doeleinden, dat het legale nut soms over het hoofd wordt gezien.

           Comment


            #12
            Nadeel van torrents is wel dat je een programmatje geinstalleerd moet hebben dat de files voor je download (en zorgt dat je de files ook weer met anderen kan delen die dezelfde torrent aan het downloaden zijn).

            Bij veel scholen, universiteiten en bedrijven is het zelf installeren van programma's niet mogelijk en/of wordt het torrent-verkeer gemonitord / geblokkeerd (dit omdat het illegaal is, maar ook omdat het vanwege het illegale gebruik vaak veel bandbreedte kost).

            Daarom zou ik dus gaan voor files die je gewoon 'normaal' kunt downloaden.

            Verder lijkt het me nuttig om kennis van de exacte vakken direct te kunnen toepassen. Ik heb overigens de pdf nog niet bekeken, maar ik vraag me wel af hoeveel interesse er voor dit onderwerp is bij scholieren. Dat hangt natuurlijk ook helemaal af van de presentatie e.d., dus voordat ik daar verder op inga zal ik eerst de pdf eens bestuderen

            Comment


             #13
             NLT: concept en context

             Flying Panther:
             Verder lijkt het me nuttig om kennis van de exacte vakken direct te kunnen toepassen.
             (...), maar ik vraag me wel af hoeveel interesse er voor dit onderwerp is bij scholieren.
             Wie kan zich van zijn schooltijd een wiskundedocent herinneren die aan de klas vroeg: "jongens, hebben jullie interesse in het berekenen van de logaritme? Of voelen jullie je vandaag misschien meer aangetrokken tot limieten en differentiequotiŽnten?"

             Dus je vraag is heel terecht en voor de hand liggend: ŗls NLT probeert de exacte vakken dichter bij de leerling te brengen, dan is het logisch om op zoek te gaan naar toepassingen die leerlingen zo veel mogelijk aanspreken en ook naar een presentatie daarvan die zo dicht mogelijk bij de leerling staat.

             Maar met "interesse" of "aantrekkelijkheid" kun je niet het hele "beta-probleem" in kaart brengen. Een van de centrale thema's van NLT is, wat in vak-jargon heet, de relatie tussen concept en context. Bijvoorbeeld, in de wiskunde is een exponentiŽle functie een concept. De vraag is nu: waar vinden we voorbeelden, contexten, die leerlingen duidelijk maken dat een exponentiŽle functie geen loze "boekenwijsheid" is, maar echt zinvolle, nuttige of zelfs onmisbare toepassingen vindt. Op het synthforum kunnen we zulke voorbeelden bij de vleet noemen, bijv. de flanken van een ADSR-generator volgen een exponentiŽle functie. (Een lineaire flank klinkt gewoon een beetje stroef: voor je gevoel is de toon ineens helemaal weg).

             De NLT-module Sound Design is de enige NLT-module op het gebied van audio (daar gaan meerdere modules over) die leerlingen zeer directe audio-interpretaties en prakticum-contexten aanreikt voor fundamentele wis- en natuurkundige concepten, zodat leerlingen zelf, interactief kunnen experimenteren. Hierboven, maar ook in tutorial 1, bericht #8, vind je daar al voorbeelden van. Een overzichtje:


             Code:
              
             concept             context
             somfunctie           mixen van geluiden
             productfunctie         versterken, faden, amplitude-modulatie
             lineaire interpolatie      stuursignaal maken
             differentiatie/integratie    echo, reflectie, filter
             exponentiŽle curve       natuurlijke, meest voorkomende vorm van demping
             spectrum, Fouriersynthese    zelf een mix van boventonen maken

             Vergelijk de puur theoretische, formele aanpak in de NLT-module De MP3-speler hoofdstuk 7.2 Frequentie-analyse (pag 73 e.v.) (waar geen geluidje aan te pas komt) eens met de praktische, interactieve aanpak waarmee Fouriesynthese in Sound Design en WaveWizard wordt gepresenteerd: in H2 de fasor-animatie, en experimenten die boventonen hoorbaar maken door zweving; en in H4 directe wiskundige formulering van een getokkelde snaartoon die juist zo realistisch klinkt doordat alle boventonen hun eigen dempingstijd krijgen. Dat is wat žk versta onder context!

             Dus los van de vraag of dat leerlingen aanspreekt - je kunt gerust aannemen dat nooit alle leerlingen direct massaal naar de HKU of naar het KonCon in Den Haag zullen hollen om sound design, muziekregistratie of sonologie te gaan studeren - los van die vraag, levert de module Sound Design heel directe, bruikbare contexten voor een aantal fundamentele concepten.

             Als een leerling na de module Sound Design aan een jonger broertje of zusje in de onderbouw die vraagt wat differentiŽren is, antwoordt: "dat is een soort bewerking die ook de toonregeling van je versterker verricht om tonen helderder of doffer te maken", dan vind ik dat we al iets bereikt hebben. (En natuurlijk, er moet ook snel een module komen die uitlegt dat je met differentiŽren ook foto's scherper of doffer kunt maken!)

             Comment


              #14
              Tutorial 2: versterken, mixen, time-reverse en "Donald Duck-effect".

              Alle geluidsbewerkingen die je met een softsynth of een digitale hardsynth maakt en alle effecten die uit een digitale effectprocessor komen, kunnen alleen maar bestaan uit getalbewerkingen, want digitale apparatuur is niets anders dan een speciale rekenmachine (computer). Digitale klanksynthese-techniek komt dus neer op het bedenken van slimme rekenmethoden die bijvoorbeeld een geluid opwekken, versterken, filteren, er echo's en galm aan toevoegen, of mixen met andere geluiden. In deze tutorial de simpelste voorbeelden van zulke bewerkingen: versterken, mixen, time-reverse en tijdschaalverandering ("Donald Duck-effect").


              Eerst een paar algemene dingen over digitaal geluid (technische details zie H3).
              • De getallen die samen een digitaal geluid voorstellen noemen we samples.
              • de samples stellen de uitwijking van een trilling voor.
              • Elke seconde geluid in CD-kwaliteit bevat zo'n 44 duizend samples.
              • Een sample heeft een waarde en een rangnummer. De sample-waarden zijn altijd hele getallen. Ze liggen tussen -32768 en +32767.
              • In het plaatje hieronder zie je dat sample 4 de waarde 1985 heeft, en sample 9 de waarde 4277. Zo kun je gemakkelijk de samples van bijvoorbeeld spoor S1 kernachtig aanduiden: S1[4] = 1985 en S1[9] = 4277.
               


              Versterken
              Stel dat je het geluid op spoor S1 twee keer zo hard wilt maken, dan moet de uitwijking van het signaal twee keer zo groot worden. Dat kun je realiseren door alle samples van spoor S1 te vermenigvuldigen met 2.
              Je krijgt dan:

              S1[0] = 2 x S1[0] = 2 x 0 = 0
              S1[1] = 2 x S1[1] = 2 x 501 = 1002
              S1[2] = 2 x S1[2] = 2 x 1000 = 2000
              S1[3] = 2 x S1[3] = 2 x 1495 = 2990
              S1[4] = 2 x S1[4] = 2 x 1985 = 3970
              enz....

              Je kunt dat meer algemeen schrijven als:

              S1[n] = 2*S1[n]

              hierin is n een geheel en variabel getal: 0, 1, 2, 3, 4....
              Voor een geluid van 10 seconde dat je twee maal zo hard wilt maken krijg je in WaveWizard de volgende code:

              Code:
              Bewerk signaal
              n0     0
              n1     10 * Fs
              Bewerking  S1[n] = 2 * S1[n]
              

              De eerste twee regels geven de start- en eindwaarden van n aan.
              Het symbool Fs staat voor de samplingfrequentie; dat is het aantal samples dat je nodig hebt om 1 seconde geluid te representeren. Een geluid dat 10 seconde duurt bestaat dus uit 10 Fs samples. Bij CD is Fs = 44100 Hz, dus heb je daar zo'n kleine half miljoen samples voor nodig.
               

              Enkele andere voorbeelden van bewerkingen:

              Code:
              spoor S1 wissen: 
              S1[n] = 0
               
              spoor S1 kopieren naar spoor S2 en gelijk versterken:
              S2[n] = 2 * S1[n]
               
              spoor S1 mixen met spoor S2 en het resultaat opslaan op S3:
              S3[n] = S1[n] + S2[n]
              
              de eerste 10 sec van spoor S1 achterstevoren (time reversed) op spoor S2 zetten:
              S2[n] = 2 * S1[10*Fs - n]
               
              het geluid op spoor S1 "samendrukken" tot halve lengte en resultaat op spoor S2 zetten ("Donald Duck-effect"): 
              S2[n] = S1[2*n]

              eenduidig, goed bestuurbaar, geen vastlopende discussies
              Het grote verschil tussen een modulaire synth en deze manier van werken is dat je niet eerst een aantal modules van de plank hoeft te halen en die ook niet door kabeltjes aan elkaar hoeft te hangen. Hier zijn het simpelweg formules die zowel de werking van de modules zelf als de routing tussen die modules op een eenduidige manier beschrijven.
              Er is ook nooit misverstand mogelijk over wat er nu eigenlijk precies in een bepaalde formule gebeurt. Producenten van modulaire systemen daarentegen zijn niet zo happig om de werking van modules op een exacte, gedetailleerde manier in de manual te zetten, want vaak gaat het om fabrieksgeheimen. Nog afgezien van de enorme beperkingen die dat geeft aan de maakbaarheid van een geluid, heeft dat ook grote gevolgen voor discussies op fora. Veel draden zijn gedoemd om te verzanden doordat het niet mogelijk blijkt om exact te vertellen wat er gebeurt bij de bewerking van een geluid. Bij "tekstvorm-modules", zoals hierboven, zijn misverstanden volledig uit te sluiten!
               
              Bijgevoegde bestanden
              Laatst gewijzigd door WaveGuide7 , 16 februari 2010, 23:05.

              Comment


               #15
               Sound Design gecertificeerd!

               De Stuurgroep NLT heeft op 17 juni de module Sound Design gecertificeerd. Dat wil zeggen dat die daarmee officieel deel uitmaakt van het VWO-onderwijsprogramma voor het nieuwe B-vak NLT!

               De module is in de afgelopen maanden behoorlijk aangepast en verbeterd, op basis van testrapporten en leerling-enquetes. De versie die er nu ligt is minder "praterig", en geeft veel meer klank-expressiemogelijkheden. In de laatste opdrachten maken leerlingen een klavecimbel- en een piano-klank op basis van Karplus Strong. Voor het pianogeluid wordt voor elke toets een eigen Butterworth Laagdoorlaatfilter berekend.

               Die nieuwe versie moet nog door de eindredactie, in juli. Uiteraard kun je die nieuwe versie dan downloaden. Ik zal daar t.z.t. een berichtje over plaatsen.

               Comment


                #16
                prima initiatief waveguide7. gefeliciteerd! zelf ook contact met de stuurgroep gehad. moet mn e-boek nog inzenden.

                Comment


                 #17
                 Originally posted by roland kuit View Post
                 ...zelf ook contact met de stuurgroep gehad. moet mn e-boek nog inzenden.

                 (Offtopic)
                 Van je contact met de stuurgroep weet ik ja, want alle correspondentie betreffende de module Sound Design passeerde mij als hoofdredacteur en expert van deze module. De stuurgroep vroeg me om een reactie op jouw mail. Die heb ik ze gegeven, nadat ik eerst met jou contact had opgenomen voor een nadere toelichting over wat je nu eigenlijk precies beoogde en daarop niets van je hoorde.
                 Ze stuurden me daarop een afschrift van het afrondende mailtje aan jou. Dat alles speelde in december-januari. We weten dus alletwee precies hoe het zit: nl. een beetje anders dan jij nu in je post hierboven suggereert.

                 Het NLT-project is inmiddels, met de certificering van 63 modules, afgesloten en de stuurgroep opgeheven. Dus aan wie wilde je dat e-book eigenlijk toezenden?

                 Comment


                  #18
                  echt een goed initiatief, gefeliciteerd met je certificatie . jammer dat ik mijn diploma al heb.
                  om die reden zou ik graag de pdf bekijken, maar de site is uit de lucht.
                  is het nog mogelijk om er aan te komen.
                  "nothing is real beyond imaginative patterns we create"

                  - W. Blake

                  Comment


                   #19
                   ot-klopt waveguide7, dec-jan was ik nog verbeteringen aan het doen. maar wil dit, wat anders is dan het materiaal wat ik gezien heb, alsnog inzenden ter beoordeling.

                   Comment


                    #20
                    Originally posted by dostech View Post
                    echt een goed initiatief, gefeliciteerd met je certificatie . jammer dat ik mijn diploma al heb.
                    om die reden zou ik graag de pdf bekijken, maar de site is uit de lucht.
                    is het nog mogelijk om er aan te komen.

                    Site uit de lucht???
                    Ik heb even gechecked, maar ik kom er gewoon op hoor!
                    De directe link voor de tekst is:

                    http://muziekexact.nl/Sound_Design.pdf

                    Dit is de gecertificeerde versie, maar die moet de komende maand nog door de eindredactie. Daar zijn ook anderen bij betrokken en die moeten in totaal 10 modules redigeren, dus ik weet niet precies wanneer de definitieve, geredigeerde versie in de huisstijl van NLT precies verschijnt. In elk geval voor begin nieuwe schooljaar.

                    Ik zal 't laten weten.

                    Comment

                    Working...
                    X