Polyend Tracker 1.5 brengt aangepast instrument met deeloptie

Polyend-Tracker-1.5.001-678x381.jpeg


"Today Polyend released the Tracker 1.5 update with many bugfixes but also new features

Tracker kan nu afzonderlijke instrumenten opslaan met al hun instellingen, inclusief de enveloppen, automatisering, filter, FX en andere parameters.
Ze worden georganiseerd en opgeslagen met behulp van een map Instruments, die ook gemakkelijk vanaf uw computer kan worden beheerd.
Met deze functie kunnen ook complete instrumenten worden geïmporteerd en geëxporteerd.
Dat betekent dat je je patches kunt delen met je vrienden of de hele community.
Vervolgens kunt u nu slices selecteren in de Beat Slice-modus voor het afspelen van samples door op de corresponderende pads te drukken.
Ook een leuke toevoeging.
Ten slotte heeft het label van de functieknop "Stap" in de patrooneditor nu een label "stap springen"."

Prijs 589 €


Bug Fixes​


 • Incorrect Fill range in certain settings is now fixed,
 • Sample recorder wasn’t recording if MIDI chord was playing,
 • Un-deletable instrument after loading project from the previous version is now fixed,
 • 1.5.0b1 regression: samples could be normalized to 0 after adding a new sample to the song,
 • Fixed freeze after changing granular LFO settings,
 • Bringing up the Instruments popup on the Tracker screen occasionally resulted in a flickering screen,
 • Slice fill effect counted “From” and “To” ranges incorrectly,
 • Tracker mixer’s visual performance is now better,
 • Removing OFF events revealed a left-over MIDI instrument on the track,
 • Beat slices weren’t fully displaying,
 • “Render Selection” was sometimes inconsistent,
 • Horizontal view mode edits weren’t always refreshing correctly on-screen,
 • Sample preview in Sample Recorder was sometimes distorted,
 • Volume of fast rolls was increasing on the last step of a pattern,
  TSTP FX is not anymore interfering with song export,
 • Tempo FX values below 40 were treated as T40,
 • Current playing pattern wasn’t always in sync with highlighted song slot on the Song screen,
 • Sidechain limiter stopped working after playing sound in Sample Editor/Sample Recorder,
 • Active Reverb was cut when Sample Recorder was entered, even if “No” was selected,
 • Subtle Limiter attack and release sounded too short after device restart,
 • Changing radio region to Japanese didn’t apply until device restart,
 • Part of the “Additional Info” bar was clearing when moving between Pattern Editor and other screens,
 • Using Shift+Up to select contents of the current track selected all tracks instead when sequencer was running
 
Top