Privacy Policy

Collapse

Samenvatting

Als u de pagina's van Synthforum leest wordt er niet meer informatie verzameld dan gebruikelijk is bij websites in de serverslog. Stichting Synthforum Nederland zal geen privé-informatie, zoals e-mailadressen, met derde partijen delen of aan hen verkopen, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming geeft of de stichting daartoe wettelijk gedwongen wordt.

Als u bijdragen levert aan Synthforum bent u verantwoordelijk voor elk woord dat u publiceert. Als u iets schrijft wordt het over het algemeen voor eeuwig bewaard. Dit geldt voor artikelen, gebruikerspagina's en overlegpagina's.

Publiceren op Synthforum en publieke informatie

Het bezoeken van een website leidt niet tot publiekelijke beschikbare informatie. Wanneer u een pagina wijzigt, publiceert u een document. Dit is een openbare gebeurtenis en u identificeert uzelf in het openbaar met uw wijziging als auteur.

Cookies

De software probeert een tijdelijke sessie cookie in uw PC te zetten indien u de website bezoekt. U hoeft deze cookie niet te accepteren en de cookie wordt verwijderd indien u uw browser sluit. Als u inlogt moet u wel cookies accepteren omdat daarin uw naam wordt bewaard. Die cookie verloopt automatisch na 30 dagen. U bent vrij om deze cookie te verwijderen, echter zonder de cookie kan uw naam niet worden bepaald.

Serverlogs

Elke keer als u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Met behulp van de logs worden met behulp van programmatuur statistieken gemaakt. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt. De logdata worden soms gebruikt door de ontwikkelaars om problemen op te lossen en slechte 'webspiders' van de site te verwijderen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen.

Gebruikersgegevens

Gegevens over gebruikers, zoals de tijden wanneer ze wijzigden en het aantal bijdragen dat zij publiekelijk hebben gemaakt worden publiekelijk beschikbaar gesteld via "gebruikersbijdragen" lijsten en worden soms in geaggregeerde vormen gepubliceerd door andere gebruikers.

Verwijderen van gebruikers

Gebruikersgegevens kunnen niet worden verwijderd nadat ze zijn aangemaakt. Het kan mogelijk zijn voor een administrator om de naam te wijzigen, maar u dient hiervoor zelf het initiatief te nemen. De Stichting Synthforum Nederland garandeert niet dat de naam wordt verwijderd. Of specifieke gebruikersinformatie wordt verwijderd is afhankelijk van het beleid binnen het project waar binnen de informatie wordt gebruikt.

Verwijdering van gegevens

Tekst verwijderen van het forum is in werkelijkheid geen verwijdering. Onder normale omstandigheden zijn de gegevens nog steeds in de geschiedenis op te vragen. Zelfs indien een artikel werd verwijderd, kunnen moderatoren en beheerders zien wat er verwijderd was. Alleen ontwikkelaars zijn in staat gegevens fysiek te verwijderen en er is geen garantie dat dit ooit zal gebeuren, tenzij wettelijk gedwongen.

Working...
X